Fiscale aftrekbaarheid van giften

1. Aan welke voorwaarden moet een gift voldoen opdat de schenker recht zou hebben op een belastingvermindering?


De gift moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging
 • de vereniging of instelling moet erkend zijn door de minister van Financiën
 • de vereniging of instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
 • de gift moet in geld gedaan zijn
 • giften in de vorm van kunstwerken geven ook recht op een belastingvermindering als:
  • ze gedaan zijn aan rijksmusea, gemeenschappen en gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat die openbare machten ze voor hun musea bestemmen
  • het gaat om kunstwerken waarvan de minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten
  • de minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld

2. Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor de schenker?


De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.
Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

 • ofwel 10% van het totale netto-inkomen
 • ofwel 376.350 euro (aanslagjaar 2016 - inkomsten 2015 en aanslagjaar 2017 - inkomsten 2016)