Disclaimer

Disclaimer voor casahogar.be

Casa Hogar VZW, hierna te noemen Casa Hogar, verleent u hierbij toegang tot casahogar.be en nodigt u uit donaties aan hun adres te verrichten.

Casa Hogar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Casa Hogar spant zich in om de inhoud van casahogar.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Casa Hogar.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Casa Hogar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.