De grootste ambitie van Casa Hogar is wees- en straatkinderen perspectieven geven voor de toekomst. Dat onderwijs daar een cruciale rol in speelt, is geen verrassing. Elke dag worden alle kinderen uit het t(e)huis naar hun respectievelijke school gevoerd. Zelf is Casa Hogar immers geen school, maar wel een toegangspoort tot onderwijs. Dat gaat van leren lezen en schrijven tot specifieke beroepsopleidingen en universitaire studies. Bij terugkeer in de Casa helpen de begeleiders de kinderen met hun studietaken.

De tweede ambitie van het tehuis is jongeren van 5 tot 21 jaar voor te bereiden op een zelfstandig leven. Dat is lang geen evidentie voor kinderen uit prostitutie- en drugsmilieus. In een huiselijke sfeer leren ze huishoudelijke taken zoals koken, schoonmaken of wassen. Ook in de carwash naast Casa Hogar leren de jongeren behulpzaam zijn en kunnen ze wat zakgeld verdienen.

Wilt u helpen bouwen aan een warme en veilige thuis? Maak dan mee het verschil met een schenking.